Honda Tunas Jaya

Authorized Dealer

Honda : ALL NEW HR-V

ALL NEW HR-V
EXCEPTIONALLY IMPRESSIVE
TYPE       HARGA  HARGA TWO TONE
 HR-V 1.5 S CVT  366.400.000,-  
HR-V 1.5 E CVT   386.400.000,-  388.900.000,-
 HR-V 1.5 SE CVT  406.600.000,-  409.100.000,-
 HR-V 1.5 TURBO RS CVT  517.400.000,-  519.900.000,-

76a0712fdaef475cd0ea26194d5beac4JTUY1Ce5X4MqBvqm-13 76a0712fdaef475cd0ea26194d5beac4JTUY1Ce5X4MqBvqm-12 76a0712fdaef475cd0ea26194d5beac4JTUY1Ce5X4MqBvqm-7.[1]