Honda Tunas Jaya

Authorized Dealer

Honda : ALL NEW HR-V

ALL NEW HR-V
EXCEPTIONALLY IMPRESSIVE
TYPE       HARGA  HARGA TWO TONE
 HR-V 1.5 S CVT  379.300.000,-  
HR-V 1.5 E CVT   399.400.000,-  399.900.000,-
 HR-V 1.5 SE CVT  419.600.000,-  422.100.000,-
 HR-V 1.5 TURBO RS CVT  534.400.000,-  536.900.000,-

76a0712fdaef475cd0ea26194d5beac4JTUY1Ce5X4MqBvqm-13 76a0712fdaef475cd0ea26194d5beac4JTUY1Ce5X4MqBvqm-12 76a0712fdaef475cd0ea26194d5beac4JTUY1Ce5X4MqBvqm-7.[1]